0 256-32-558 info@nhec.md
or. Costești,r-l Rîșcani, RMMD-5617

Regulamente

Regulamentul privind fondurile create din contul profitului net

Regulamentul intern privind casarea bunurilor uzate

Regulamentul privind modul de dare in locatiune a activelor neutilizate

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СССР И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СРР О СОВМЕСТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГИДРОУЗЛА КОСТЕШТЫ-СТЫНКА НА РЕКЕ ПРУТ, А ТАКЖЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ