0 256-32-558 info@nhec.md
or. Costești,r-l Rîșcani, RMMD-5617

Despre noi

Î.S. Nodul Hidro-Energetic Costești obiect strategic pentru economia țării noastre, produce energie electrică și atenuează viiturile. Clădirea hidrocentralei se află pe teritoriul a două state: R. Moldova și Romînia. Construcția Hidrocentralei a început în anul 1973 și s-a finisat în 1978. Hidrocentrala a fost dată în exploatare pe data de 28 iunie 1978 și generează energie electrică pînă în prezent.

Energia eletrică este produsă de un hidrogenerator sincron cu caracteristicile tehnice: Sn =17800 kVA, tensiunea nominală Un =10500 V, numărul de faze =3, frecvența industrială 50 Hz, masa maximală a rotorului 95 T, masa totală a generatorului 190 T, turațiile 187,5 tr/min, este fabricată în uzina УРАЛЕЛЕКТРОТЯЖМАШ în numele lui Lenin din Ural.

Generatorul este antrenat de o turbină hidro de tip: ПЛ30-B-330 cu caracteristicile tehnice: Sn =16 MW, capul de lucru 29,5 m, turațiile 187,5 tr/min, este fabricată în uzina ХТЗ în numele lui Kirov din Haricov.

Energia electrică produsă de centralele electrice suferă mai multe transformări ale tensiunii pentru a putea fi transportată cu pierderi cît mai mici, la distanţe mari şi apoi utilizată de către consumatori. Cu cît tensiunea este mai mare, cu atât curentul este mai mic şi ca urmare pierderile (consumul propriu tehnologic) pentru transportul energiei electrice, scad considerabil deoarece sunt proporţionale cu pătratul curentului. Transformarea nivelurilor de tensiune au loc în staţii şi posturi de transformare, care sunt noduri ale sistemului electroenergetic şi la care sunt racordate liniile electrice. Partea electrică a hidrocentralei este compusă din două transformatoare de forță, două secții de bare și o bară de ocolire, întreruptoare de linie de tip МКП-110, transformatoare de tensiune de tip НКФ-110, separatoare și altele. Sunt și două instalații de distribuție de tip: КРУН-10 și КРУ-10.