0 256-32-558 info@nhec.md
or. Costești,r-l Rîșcani, RMMD-5617

Hidrocentrala Costeşti

Lider in producția de energie electrica BIO

Energia hidroelectrică

Î.S.NODUL HIDROENERGETIC COSTEŞTI

1
Istoric Hidrocentrală

Centrala hidroelectrică de la Stânca-Costești este o hidrocentrală pe râul Prut, construită în dreptul localităților Stânca (Ștefănești), Botoșani, România și Costești din Republica Moldova. Amplasamentul lucrărilor se află la 576 km de […]

READ MORE
2
Hidroenergie

Energia hidroelectrică, sau hidro electricitatea, reprezintă generarea de electricitate cu ajutorul unor turbine angrenate de apă. Energia hidroelectrică, sau hidro electricitatea, […]

READ MORE
3
Misiunea și Viziunea întreprinderii

Misiunea: Misiunea Î.S. Nodul Hidroenergetic Costești, constă în contribuţia sa activă la dezvoltarea stabilă și de durată a Sectorului Energetic al […]

READ MORE
4
Lacul de acumulare Costești

Lacul de acumulare de la Costeşti este al doilea ca mărime după cel de la Dubăsari. El se întinde în susul […]

READ MORE

Î.S.NODUL HIDROENERGETIC COSTEŞTI

Centrala hidroelectrică de la Stânca-Costești este o hidrocentrală pe râul Prut, construită în dreptul localităților Stânca (Ștefănești), Botoșani, România și Costești din Republica Moldova.

Amplasamentul lucrărilor se află la 576 km de la vărsare, într-o zonă în care lățimea albiei majore de cca 3 – 4 km este strangulată și redusă la cca 400 m prin recifuri calcaroase care practic constituie un baraj natural.

Geologia sectorului în care este situat lacul de acumulare este destul de uniformă, formată din depuneri de prafuri argiloase cu nisipuri și pietrișuri sub care se găsesc argile și calcare sarmatice. Grindul recifal din amplasamentul uvrajelor principale este constituit din calcare cochilifere, relativ dure.

Suprațata bazinului hidrografic a râului Prut în secțiunea Stînca-Costești este de cca 12.000 km², iar debitul mediu multianual este de 81 m³/s. Valorile debitelor maxime sunt de 4.700 m³/sec la asigurarea de 0.1% de 2.940 m³/s la asigurarea de 1%. Debitul minim observat este de 2,5 m³/s.

Nodul hidrotehnic Stînca-Costești este constituit din principalele obiecte:

  • frontul de retenție: barajul principal, deversorul de ape mari, baraje de închidere a versanților calcaroși, barajul de închidere a unei foste cariere de calcar de pe malul stâng, consolidarea umărului mal drept;
  • nodul de presiune: canalul de aducțiune, priza de apă, galeriile de aducțiune a CHE și golirile de fund pentru devierea apelor și evacuarea debitelor mari, centralele hidroelectrice cu bazine de liniștire și deznisipatoare, lacul de compensare, stăvilarul lacului de compensare;
  • lucrările de protecție, etanșare, drenaj și consolidare a frontului de retenție;
  • consolidări de mal, lucrări anexe, amenajări.